การปลูกพริกกับสารสกัดชีวภาพ BN12/TF13

  • จากแนวความคิดของเกษตรกรยุคใหม่ หัวใจเกษตรอินทรีย์ ต้านทานโรค-แมลง-ไม่ใช้สารเคมี
  • นายสุคนธ์ กุษาเดช 45/4 ม.5 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  •        พริกถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และยังเป็นเครื่องเทศที่ใช้สำหรับปรุงอาหารประจำวันของคนไทย ดังนั้นการที่จะทำการปลูกพริกแบบปลอดสารโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนับเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นเรื่องยาก ทำแล้วไม้ประสบผลสำเร็จ การปลูกพริกแบบปลอดสารมีความจำเป็นมาก เพื่อจะให้ได้มาซึ่งพริกปลอดสาร ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของตลาด การปลูกพริกแบบปลอดสารนับว่าเป็นความก้าวหน้าของเกษตรกรกลุ่มปลูกพริก
  •       คุณสุคนธ์ กุษาเดชได้เล่าว่า เมื่อก่อนชใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในช่วงที่เป็นต้นกล้า ในช่วงปักดำใช้สูตรเสมอคือ15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากเก็บผลผลิตออก 1 วันใส่อาทิตย์ละครั้ง หรือว่าดูที่ต้นพริกถ้าดูต้นพริกยังมีสีเขียวเข็มอยู่ ไม่โทรมามกก็จะเว้นไปใส่ในช่วงที่เก็บผลผลิตถัดไป และจะฉีดพ่นยาฆ่าหนอนและแมลงอาทิตย์ละครั้ง ถ้าไม่ฉีดลูกพริกก็จะเสียหายจากแมลงรบกวน ซึ่งพอใช้ไปนานทำให้ทางกลุ่มได้ก็พบกับปัญหาหน้าดินแข็งผลผลิตลดลง ก็เลยอยากจะปรับปรุงสภาพดินทางกลุ่มเลยได้เริ่มศึกษาการปลูกพริก โดยไม่ต้องใช้สารเคมี หรือปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เนื่องมาจากเกษตรกรในกลุ่มใช้สารเคมีในการปลูกพริก ค่อนข้างมากขึ้นทุกปี ตนทุนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ราคาพริกเท่าเดิม จึงได้ศึกษาที่จะลดต้นทุนกัน จึงได้หันมาศึกษาการปลูกพริกแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษปลอดภัยต่อผู้บริโภคเริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี 2550 แต่ก็ยังไม่สามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้100%
  •       จนมาถึงต้นปี 2552 ได้มาพบกับปุ๋ยอินทีย์ตรา TF 12 และน้ำหมักชีวภาพเข็มข้น TF 13 ของบริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ทดลองใช้ดูก่อน ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อว่าปุ๋ยอินทรีย์ อะไรจะทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 100% แต่ด้วยความที่เราอยากทำเกษตรอินทรีย์ 100% ก็เลยทดลองใช้กับการเพาะเมล็ดพันธุ์พริก ซูปเปอร์ฮอต โดยใช้ น้ำหมักชีวภาพเข็มข้น TF 13 ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:1000 คลุกกับเมล็ดก่อนการเพาะปลูกและฉีดพ่นในแปลงเพาะปลูกด้วย ผลปรากฏว่า สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกได้ เพราะว่าทุกๆปีจะใช้เมล็ดในการหว่านต้นกล้า กระป๋องครึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ แต่พอได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล สามารถเพาะปลูก 1 กระป๋อง ก็สามารถปลูกต้นกล้าได้ในพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งทำให้ลดต้นทุนในการเพาะปลูกได้ประมาณไร่ละ 400 บาท เพราะว่า เมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์ ซูปเปอร์ฮอต กระป๋องละ 800 บาท สามารถลดได้ครึ่งกระป๋อง นั้นก็คือส่วนที่เป็นต้นทุนที่สามารถลดลงได้ จากนั้นก็เริ่มมาใช้กับต้นกล้า ใช้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งในอัตราส่วน1:1000 ยังสามรถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับต้นกล้าพริกอีกด้วย สังเกตุได้จากต้นกล้าทุกๆปีจะเจอต้นกล้าที่เป็นโรคใบหยิกในพริกประมาณ20%ของต้นกล้าหลังจากใช้พบประมาณ2% ลำต้นแข็งแรง ที่สำคัญต้นกล้าจะมีรากเยอะและเป็นสีขาว ซึ่งจะส่งผลทำให้เวลาปักดำจะทำให้ต้นพริกตั้งตัวได้เร็วขึ้น แข็งแรงเร็ว การเจริญเติบโตดี การแตกต้นดีส่งผลให้พริกลูกดกในอนาคต เพราะเนื่องมาจากจำนวนกิ่งพริกเยอะย่อมส่งผลให้พริกมีกิ่งที่จะติดลูกเยอะไปด้วย และยังสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นที่อายุ 3 เดือน ทันราคาในท้องตลาดและเรื่องแมลงรบกวนก็ไม่มีเลย ทำให้ลดต้นทุนการผลผลิตเรื่องยาฆ่าแมลง เรื่องรากเน่าโคนเน่าก็ไม่เจอเลย และเกษตรกรกลุ่มเราได้เจอปรับหารากเน่าโคนเน่าทุกๆปีตั้งแต่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เคยได้เจอโรคดังกล่าวเลยทำให้การปลูกซ้อมไม่มีก็ลดต้นทุนอีกทางหนึ่งเหมือนกัน
  •       ในช่วงที่ให้ผลผลิตคุณสุคนธ์ ได้เล่าว่าได้ใช้หลังจากเก็บพริกออก 1 วัน เพราะว่าปกติก็เก็บพริกสุกประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ฉีดพ่นหลังจากเก็บผลผลิตออก 1 วันจะพอดีเลย การที่ฉีดพ่นในช่วงให้ผลผลิตจะสามารถช่วยในเรื่องการพื้นฟูต้นพริกได้ดีและจะยืดระยะการเก็บพริกออกไปได้อีก และที่สำคัญอีกอย่างคือพริกที่เก็บมายังมีน้ำหนักดี ลูกแน่น เปลือกหนาอีกด้วย และเราไม่จำเป็นต้องฉีด โบรอนก็ได้น้ำหนักดีแล้วตรงนี้ก็สามารถลดต้นทุนการฉีด โบรอน ได้ด้วยและที่สำคัญสุดๆคือเป็นที่ต้องการของบริษัทรับซื้อพริก เพราะว่าเวลาเราขายพริกให้กับบริษัทรับซื้อพริกเขาจะมีการนำไปตรวจหาสารพิษตกค้าง ถ้าตรวจสอบแล้วไม่เจอสารพิษตกค้าง จะบวกราคาขึ้นให้อีกประมาณ 3-5 บาท และสุดท้ายคุณสุคนธ์บอกว่าอยากแนะนำให้เกษตรกรที่สนใจสุขภาพ ยากการปลูกพริกแบบปลอดสารพิษแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ หันมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน
  •       อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มเครื่อข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพริก ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อยากชักชวนเกษตรกรผู้ปลูกพริกหันมาปลูกพริกแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรผู้ปลูกเองและผู้บริโภคได้ อีกด้วยตามแนวพระราชดำริขององค์ในหลวงท่าน ถ้าเกษตรกรคนไหนสนใจและอยากศึกษาข้อมูลเพิ่อเติม ได้ที่ คุณสุคนธ์ กุษาเดช โทร: 089-8485277 หรือที่ บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด โทร: 02-745 8119-20 รับรองท่านจะไม่ผิดหวังในการทำการเกษตรแบบปลูกพริกอินทรีย์ 100%
  • หมายเหตุ : ผลผลิตในปี 52 ยังเก็บจบรุ่นก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้ ส่วนการใช้ปุ๋ยเดิมไม่แน่นนอนขึ้นอยู่กับราคาพริก