Welcome to THAI FOOD AND CHEMICAL CO.,LTD.career

Available Positions

ร่วมก้าวเดินอย่างมั่นคง

บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่การงาน และร่วมประสบความสำเร็จกับเรา


เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู้ระบบสมัครงาน Online โปรดศึกษาคำแนะนำ ดังนี้

  • ผู้สมัครงานต้องทำการลงทะเบียน (Register) เพื่อกำหนด User Name และ Password ก่อน Log In เข้าสู่ระบบสมัครงาน Online ครั้งแรก และในระหว่างกรอกใบสมัครงาน หากไม่มีการบันทึกข้อมูลภายใน 15 นาที ระบบจะ Log Out โดยอัตโนมัติ
  • เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้สมัคร โปรดเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และสามารถเพิ่มเติม/แก้ไข ข้อมูลประวัติส่วนตัว รวมทั้งตำแหน่งงานที่สนใจได้ทุกเมื่อ