ยินดีต้อนรับ ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด

เคมีภัณฑ์อาหาร

สินค้า

บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด มีวัตถุดิบเคมีอาหารและอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพในหลากหลายอุตสาหกรรม

 • สารควบคุมความเป็นกรด
 • สารควบคุมความเป็นด่าง
 • สารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
 • สารช่วยให้ฟู
 • สารฟอกสี
 • สีผสมอาหาร
 • กาแฟ
 • ไข่
 • อิมัลซิไฟเออร์
 • สารเพิ่มความแน่น
 • สารเพิ่มรสชาติ
 • แป้ง
 • ฟอสเฟต
 • สารกันเสีย
 • สารทำให้คงตัว
 • สารให้ความหวาน
 • วิตามิน
 • อื่นๆ

การควบคุมคุณภาพ

การที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดคือความสำคัญอันดับหนึ่งของเรา ทุกๆ วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่เราจำหน่ายจะผ่านการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบคุณภาพที่มีประสบการณ์ในห้องทดลองที่ทันสมัยของเราเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

ค้นหาสินค้า

เราเปิดโอกาศสำหรับสินค้าใหม่ๆ เสมอ หากคุณมีความต้องการวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าของเรา กรุณาติดต่อพนักขายของเราเพื่อสอบถามข้อมูล