ยินดีต้อนรับ ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด

9 ขั้นตอนในการทำ OEM

 1. โทรสอบถาม ให้คำปรึกษา

  แจ้งความต้องการเบื้องต้นของลูกค้า เช่น กลุ่มสินค้าที่สนใจ ประเภทสินค้าที่ต้องการ ปริมาณขั้นต่ำ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นโดยประมาณ หลังจากนั้นเราจะประเมินและติดต่อกลับคุณเพื่อแจ้งราคาโดยประมาณและข้อมูลสินค้า ระยะเวลาในการผลิตจนกระทั่งส่งมอบผลิตภัณฑ์

 2. ส่งใบเสนอราคา

  เมื่อลูกค้าสนใจกับผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรานำเสนอในเบื้องต้น เราจะดำเนินการส่งใบเสนอราคาให้ทันที

 3. วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ

  ดำเนินการคิดค้นและพัฒนาสูตร หาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและสัดส่วนที่เหมาะสมภายใต้ที่ อย.กำหนด อยู่ในกรอบงบประมาณที่ลูกค้ายอมรับได้ และทำให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามที่ลูกค้าต้องการสูงสุด การพัฒนาสูตรจะมี 2 แบบ คือ พัฒนาสูตรใหม่เลยตามที่ลูกค้าต้องการ กับเอาสูตรตามที่บริษัทขึ้นทะเบียนอย.ไว้แล้ว ซึ่งจะดำเนินการได้รวดเร็วกว่า แต่จะไม่สามารถปรับสูตรเพิ่มเติมได้

 4. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

  ส่งมอบตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองเบื้องต้นก่อน และปรับสูตรแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการ กรณีตัวอย่างยังไม่ตรงตามความต้องการ

 5. จ่ายค่ามัดจำ 50% และ ชำระค่าอย./ยื่นขอ อย. ทำสัญญาสั่งซื้อ

  หลังจากสรุปสูตรที่ลูกค้าพอใจแล้ว ลูกค้าจะต้องเซ็นสัญญาการสั่งผลิตให้กับทางบริษัท

 6. ส่งต่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่บวกเพิ่ม ราคาตามจริง(กรณีลูกค้าต้องการ)

  กรณีลูกค้า ต้องการให้แนะนำโรงงานออกแบบ และสิ่งพิมพ์ บริษัทสามารถประสานงานและให้ลูกค้าชำระเงินโดยตรงกับทางโรงงานได้ โดยไม่มีการบวกเพิ่ม

 7. ดำเนินการผลิต

  เมื่ออย.และบรรจุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำ 50% ก่อนเริ่มดำเนินการผลิต โดยผลิตตามมาตรฐาน GMP/HACCP ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

 8. บรรจุสินค้า

  นำบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งให้มาบรรจุสินค้าให้เรียบร้อย

 9. ส่งมอบสินค้าและชำระอีก 50%

  ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามสถานที่ๆได้มีการระบุไว้ และลูกค้าสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้อีกครั้ง ก่อนรับสินค้าและชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% ให้กับทางบริษัท