CONTACT/ติดต่อเรา

Google Map/แผนที่บริษัท

ข้อมูลติดต่อ/Information

หมายเลขภายใน/Extension

แผนกขาย: 110-111
แผนกชิปปิ้ง: 141, 142
แผนกบัญชี: 150, 152
แผนกการเงิน: 161, 162
แผนกวิจัยและพัฒนาสินค้า: 232
แผนกจัดซื้อ: 102, 104
แผนกจัดซื้อต่างประเทศ: 145, 149